Programa

Presentació i objetius

El màster BITM ofereix una especialització en innovació a l’empresa i gestió de la tecnologia.

Es tracta d’un programa interdisciplinari i vocació internacional orientat a alumnes procedents de diferents disciplines que vulguin adquirir les competències necessàries per dur a terme activitats relacionades amb gestió de la innovació en qualsevol tipus d’organització. Aquestes activitats inclouen: desenvolupament de nous productes o serveis, tasques de gestió en departaments de R + D, programes de dinamització de la innovació en organitzacions privades o en l’Administració pública, etc.

L’orientació del màster pot ser professionalitzadora o de recerca, en funció de les matèries cursades i del tipus de projecte de màster que es desenvolupi.

  • Mòduls bàsics (18 ECTS)

  • Mòduls específics: Business + Technology (27 ECTS)

  • Tesi del màster (15 ECTS)

Mòdul bàsic

Quality Management.Innovation Management in companies.Extended Enterprise Planning.Innovation in the production System.Knowledge Management.Strategic Management.

Específic - Business

Corporate governance.Technological strategy and competitiveness.Digital Economy and companies with network externalities.Theoretical & Methodological aspects on Innovation and R&D.Dynamics of Organizations.Legal Issues in Innovation.Innovation Economy.

Específic - Technology

Technology Assessment.Product and process Engineering.Information Management Techniques.Trends on Innovation. Innovative Manufacturing Technologies.Additive Manufacturing Technologies.Introduction to the Technology Research.

Accés i admissió

Els perfils i la formació prèvia més adequats per superar el programa de màster corresponen als estudis següents: Enginyeria Industrial, Enginyeria d’Organització, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeries Tècniques, Enginyeria Informàtica, i les llicenciatures de: Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Química, Biologia i Ciències Ambientals.

No obstant això, també tenen un perfil apropiat els alumnes amb altres formacions científiques, tecnològiques o de ciències socials no detallades en la llista anterior i que estiguin interessats en els aspectes relatius a la gestió de la innovació i de la tecnologia en l’empresa.

Els estudiants hauran d’acreditar un coneixement suficient d’anglès per seguir els ensenyaments del programa.
En el procés d’admissió al màster es prioritzaran les sol·licituds que acreditin un millor expedient acadèmic.

La comissió acadèmica podrà determinar, en funció dels expedients de les sol·licituds, complements formatius necessaris per a l’acceptació de les sol·licituds menys ajustades al perfil d’ingrés definit.

A continuació pot conèixer els doctors que imparteixen classes en el màster.
Professorat