Programa d’estudis – Mòduls específics: Technology

A continuació trobareu una breu descripció dels continguts del mòdul optatiu de Technology:

Technology Assessment

L’Avaluació de Tecnologia és una tècnica interdisciplinària el propòsit és la investigació sistemàtica i l’avaluació del potencial de les tecnologies, per detectar, controlar i dirigir els canvis i desenvolupaments tecnològics per tal de maximitzar el bé públic i reduir al mínim els riscos públics. L’objectiu del curs és triple: a) introduir l’alumne en els principis i la metodologia de la identificació i anàlisi de les zones de conflicte social derivat de l’aplicació de la tecnologia, b) desenvolupar com a tema central la intel·ligència tecnològica competitiva ic) proporcionar als estudiants un marc general de polítiques industrials i tecnològiques i els vincles entre aquestes polítiques i l’esperit empresarial.

 

Product and Process Engineering

Aquest tema tracta de conèixer el cicle de disseny de producte. Comprendre el procés de disseny i totes les mesures i els components del cicle de vida del producte. L’objectiu principal és conèixer totes les característiques i aspectes relacionats amb el producte i el disseny del procés. El disseny del producte sorgeix de la consideració del cicle de vida. Característiques de disseny de productes com els processos de modelatge d’informació de disseny, la creativitat i metodologies s’expliquen. La creativitat dels casos reals. Es tractaran mètodes de generació d’idees per conduir a patents com èxit d’una idea desenvolupada. S’exposaran casos d’èxit d’emprenedoria per valorització de producte.

 

Information management

Conèixer els mètodes i les tècniques que assisteixen a la gestió de la informació dins de l’empresa o un determinat entorn. Dins del qual s’inclouen mètodes per identificar, estructurar, modelar i gestionar la informació. També es considerarà la informació que prové del coneixement i que s’empra per prendre decisions estratègiques i importants. Entendre les diferències entre un sistema de gestió de la informació i un sistema d’informació. Aprendre totes les etapes per desenvolupar un sistema d’informació específic que permeti la futura implementació d’un sistema expert basat en conocimiento.Los sistemes de gestió de la informació seran importants per a l’estructuració d’idees que comportin generació de patents o creació d’empreses.

 

Trends in innovation

Dins d’un món cada vegada més globalitzat, l’aparició de conceptes relacionats amb la innovació és cada vegada més freqüent, tant en l’àmbit de l’empresa com en el de la recerca. Per tant, l’objectiu de l’assignatura és mostrar les últimes tendències en el camp de la innovació. En concret, les tres àrees d’estudi són: innovació oberta, innovació en serveis i responsabilitat social corporativa.

 

Innovative manufacturing technologies

Conèixer processos de fabricació innovadors i no tradicionals: a) d’arrencada de ferritja b) de deformació incremental ic) de modelatge. Identificar els paràmetres de procés elementals i exemplificar les tecnologies sobre aplicacions industrials.

 

Additive manufacturing technologies

Conèixer processos innovadors d’addició de material com són: les diferents tecnologies de sinterització (selectiva per làser, de raig, etc), de deposició de material fos, d’impressió 3D i estereolitografia. Conèixer materials i geometries adequades per a cada tecnologia. Identificar els paràmetres de procés elementals i exemplificar les tecnologies sobre aplicacions industrials.

 

Introduction to technological research

Conèixer diversos processos de recerca d’informació científica. Planificar experimentació mitjançant el disseny d’experiments. Crear, analitzar, sintetitzar i avaluar documents científics. Preparar presentacions científiques. Conèixer i identificar diferents projectes de recerca i innovació. Dissenyar propostes de projectes científics. Conèixer com realitzar un procés de vigilància tecnològica i d’anàlisi de patents.